Jesteś tutaj:

Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych

Data: 12.06.2019 r., godz. 14.25    641
W dniu 9 czerwca na terenie Targowiska Miejskiego w Tłuszczu odbył się III Tłuszczański Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
Współorganizatorem festiwalu był Powiat Wołomiński. Honorowy Patronat nad festiwalem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Swoją obecność zgłoszeniami potwierdziły orkiestry: Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy pod dyrekcją Marka Bąbolewskiego, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta FURIOSO pod dyrekcją Zdzisława Włodarskiego, Orkiestra Dęta Otwockiego Centrum Kultury pod dyrekcją Sebastiana Smędry, Orkiestra GRANDIOSO Radom pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego, Skierniewicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją Marcina Zarzyckiego, Orkiestra Dęta OSP Pilawa pod dyrekcją Krzysztofa Czajki”, Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa pod dyrekcją Magdaleny Kubickiej-Netka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku pod dyrekcją Stanisława Krucińskiego. 

III Tłuszczański Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych rozpoczął się paradą orkiestr ulicami miasta. Gospodarze, czyli Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza wraz z władzami miasta zamknęła paradę , która była nie tylko ucztą dla koneserów muzyki orkiestrowej , ale także dla oka, gdyż piękne, bijące bogactwem kolorów mundury orkiestrantów, przyciągały spojrzenia licznie zgromadzonych widzów. Trzyosobowe Jury, w osobach Przewodniczącego Pana Tadeusza Niećko, Pana Roberta Osama oraz Pana Tomasza Pieczki tuz przed wejściem na teren imprezy, oceniało pierwszy element konkursowy, tj. zatrzymanie orkiestry
i ponowne ruszenie orkiestry z marszem. Przed sceną odbyło się uroczyste przywitanie
i prezentacja orkiestr. Wszystkie orkiestry pod batutą kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza - Sławomira Łagockiego zagrały jednocześnie dwa utwory, tj. „Marsz Tłuszcza” i utwór „Happy Marching Band”. Po przesłuchaniach konkursowych, MOD
z Tłuszcza, honorowo oddając palmę pierwszeństwa zaproszonym gościom dała wspaniały popis umiejętności w pozakonkursowym koncercie estradowym.

Jury konkursowe zwróciło uwagę na duży wkład kapelmistrzów, instruktorów, muzyków orkiestr w przygotowanie programów estradowych, które zostały bardzo wysoko ocenione.
Jury przyznało puchary oraz nagrody finansowe następującym laureatom: I miejsce zajęła Harcerska Orkiestra Dęta im. St. Moniuszki z Tczewa, II miejsce - Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta FURIOSO oraz III miejsce Orkiestra Dęta Otwockiego Centrum Kultury. Dodatkowo wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe otrzymały: Orkiestra Grandioso Radom oraz Orkiestra Dęta OSP Pilawa. Czwórka najmłodszych orkiestrantów także została wyróżniona upominkami. Specjalną nagrodę publiczności otrzymała Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy. Ponadto Harcerska Orkiestra Dęta im. St. Moniuszki z Tczewa otrzymała również nagrodę za najlepiej wykonany przemarsz. Wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w 3.TFMOD oraz pamiątkowe statuetki. 

Współorganizator festiwalu Powiat Wołomiński ufundował zaproszonym orkiestrom ciepły poczęstunek oraz pokrył koszty przejazdu orkiestr na 3.TFMOD.
Składamy gratulacje za zaangażowanie i determinację w procesie edukacji muzycznej. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji festiwalu w przyszłym roku.

Informacja przygotowana przez Organizatora