Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął konkursy ofert na realizację zadań publicznych

3522
Turystyka / Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna / Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza / Kultura / Sport.
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął kolejną edycję otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych. Na realizację zadań w 16 ogłoszonych konkursach z zakresów: Turystyka, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna przeznaczono kwotę ogółem 471.030 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert, w zakresach: Ochrona zdrowia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna na realizację 17 projektów przyznano dotacje w kwocie ogółem 334.080 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów:

Uchwała Nr V-30/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
Wyniki konkursów ofert
załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Uchwała Nr V-31/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
Wykaz ofert złożonych w konkurach unieważnionych
załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert