Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki

2821
Termin zgłaszania uwag: 14.03.2018 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Konkurs Historyczny II Etap - 100 lecie Bitwy Warszawskiej - ziemia wołomińska". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 14 marca 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:


Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 marca 2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym