Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

2866
Turystyka / Oświata i wychowanie / Pomoc społeczna / Edukacyjna opieka wychowawcza. Termin składania ofert: 05.04.2018 r. godz. 16.00
Na posiedzeniu w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił kolejną edycję otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych. Na realizację zadań w 7 ogłoszonych konkursach z zakresów: Turystyka, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna oraz Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę ogółem 105.000 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.00.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów:

Uchwała Nr V-52/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załącznik do ogłoszenia otwartych konkursów ofert
umowa użyczenia - do wykorzystania w przypadku realizacji zadania w Pałacu w Chrzęsnem

Oferta realizacji zadania publicznego
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

zawiera oświadczenie, o którym mowa na stronie 6 ogłoszenia Zarządu


Oświadczenie o złożeniu załączników do oferty
wykorzystać przy kolejnych ofertach w przypadku składania załączników