Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację ODA z Wołomina

2702
Termin zgłaszania uwag: 27 marca 2018 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację ODA z Wołomina uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Podwieczorki muzyczne dla dzieci". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 27 marca 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 marca 2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym