Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął konkursy ofert na realizację zadań publicznych

2560
Turystyka / Pomoc społeczna / Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza.
Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął kolejną edycję otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych. Na realizację 6 projektów w 5 (spośród 7) ogłoszonych konkursach z zakresów: Turystyka, Pomoc społeczna oraz Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę ogółem 77.870 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów:

Uchwała Nr V-96/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
Wyniki konkursów ofert
załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Uchwała Nr V-97/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
Wykaz ofert złożonych w konkurach unieważnionych
załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert