Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” z Warszawy

3150
Termin zgłaszania uwag: 1 czerwca 2018 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” z Warszawy uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Ochrona zdrowia pn.: "Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz przemocą rówieśniczą (w tym cyberprzemocą) w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Wołomina – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych uczniów i nauczycieli.". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 1 czerwca 2018 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym