Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN..." z Warszawy

3199
Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” z Warszawy dotację na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrona zdrowia pn.: "Diagnoza stanu problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy) oraz przemocą rówieśniczą (w tym cyberprzemocą) w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Wołomina – na podstawie reprezentatywnych anonimowych badań ankietowych uczniów i nauczycieli.". Kwota dofinansowania przez Powiat Wołomiński, realizowanego w okresie 11 czerwca - 8 września 2018 r. zadania, wynosi 5.700 zł.

Szczegóły poniżej:
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.