Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2935
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Termin składania ofert: 17.07.2018 r. godz. 16.00
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił kolejną edycję otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych. Na realizację zadań w 2 ogłoszonych konkursach z zakresu: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczono kwotę ogółem 60.000 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2018 r. o godzinie 16.00.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów:

Uchwała Nr V-154/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załącznik do ogłoszenia otwartych konkursów ofert
umowa użyczenia - do wykorzystania w przypadku realizacji zadania w Pałacu w Chrzęsnem

Oferta realizacji zadania publicznego
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
zawiera oświadczenie, o którym mowa na stronie 4 ogłoszenia Zarządu
 

Oświadczenie o złożeniu załączników do oferty 
wykorzystać przy kolejnych ofertach w przypadku składania załączników