Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację "Dziedzictwo Nadbużańskie" z Kuligowa

2786
Termin zgłaszania uwag: 8 sierpnia 2018 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację "Dziedzictwo Nadbużańskie" z Kuligowa uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Święci w niebie i na ziemi. Ewidencja kapliczek, figur i krzyży przydrożnych w powiecie wołomińskim, etap III". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 8 sierpnia 2018 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 lipca 2018 r.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym