Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

3341

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniały będą oferty składane w konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 21 września 2018 r. Szczegóły poniżej:

ZAPROSZENIE