Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez "Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury" z Wołomina

2799
Termin zgłaszania uwag: 7 września 2018 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez "Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury" z Wołomina uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pn.: "Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz środowiska osób niepełnosprawnych". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 7 września 2018 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym