Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął ogłoszone w dniu 10 grudnia 2018 r. konkursy ofert na realizację zadań publicznych

2768
Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresach: Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na realizację 15 projektów przyznano dotacje w kwocie ogółem 700.980 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów:

Uchwała Nr VI-10/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Uchwała Nr VI-11/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych