Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze "ECHO" z Wołomina

2063
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze "ECHO" z Wołomina uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Koncert z okazji roku Moniuszki pt: Śpiewnik Domowy Stanisława Moniuszki". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 28 marca 2019 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 marca 2019 r.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym