Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie KASTOR - Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza

2053
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie KASTOR - Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Wejdź do teatru 11". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 28 marca 2019 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 marca 2019 r.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym