Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

2162
Zakres: Turystyka / Administracja / Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna / Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Termin składania ofert: 05.12.2019 r. godz. 16.00
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresów Turystyka, Administracja, Ochrona zdrowia oraz Pomoc społeczna i Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 - liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń otwartych konkursów ofert:

POMOC SPOŁECZNA środowiskowe domy samopomocy

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert


TURYSTYKA / ADMINISTRACJA / OCHRONA ZDROWIA / POMOC SPOŁECZNA / POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert


Zapraszamy do skorzystania z druku oferty: