Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań publicznych

2037
Zakresy: Turystyka - prowadzenie portalu turystycznego oraz Pomoc społeczna - prowadzenie domu samotnej matki. Termin składania ofert: 19.12.2019 r. godz. 16.00.
Na posiedzeniu w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań publicznych z zakresów Turystyka oraz Pomoc społeczna.
Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 - liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń otwartych konkursów ofert:

TURYSTYKA prowadzenie portalu turystycznego

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.com.pl

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

POMOC SPOŁECZNA prowadzenie domu samotnej matki

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zapraszamy do skorzystania z druku oferty: