Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

1781
Zakres: Turystyka, w tym prowadzenie portalu turystycznego / Administracja / Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna, w tym prowadzenie domu samotnej matki / Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Termin składania ofert: 13.01.2020 r. godz. 18.00
Na posiedzeniu w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresów Turystyka (w tym zadania wieloletniego na prowadzenie portalu turystycznego), Administracja, Ochrona zdrowia oraz Pomoc społeczna (w tym zadania wieloletniego na prowadzenie domu samotnej matki) i Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Termin składania ofert upływa w dniu 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 - liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń otwartych konkursów ofert:

TURYSTYKA portal turystyczny

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.com.pl

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


POMOC SPOŁECZNA dom samotnej matki

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


TURYSTYKA / ADMINISTRACJA / OCHRONA ZDROWIA / POMOC SPOŁECZNA / POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zapraszamy do skorzystania z druku oferty:


Opublikowanymi wyżej uchwałami Zarząd Powiatu Wołomińskiego stwierdził (paragraf 4) utratę mocy uchwał w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sprawach jak wyżej: nr VI-304/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., nr VI-325/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. oraz nr VI-326/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.