Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Ogarnij Emocje z Wołomina

1597
Termin zgłaszania uwag: do 30 stycznia 2020 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Ogarnij Emocje z Wołomina uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Wypał ceramiczny w piecu typu węgierskiego ”. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 30 stycznia 2020 r.      

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2020 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym