Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

1480
Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresach Turystyka oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na realizację 1 projektu w dziale Turystyka przyznano dotację w kwocie 25.000,00 zł, na realizację zadań w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyznano dotacje 8 projektom na kwotę ogółem 192.000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów: