Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

X EDYCJA KONKURSU "MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU"

1024
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 1 do 30 września 2020 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowaniew iedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w 5 kategoriach:
· wolontariat indywidualny;
· wolontariat grupowy; 
· wolontariat w szkole lub przedszkolu;
· wolontariat seniorów; 
· wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 1 do 30 września 2020 r.

Poniżej, do wykorzystania, materiały informacyjne na temat konkursu: