Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach z Borzym

965
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do, złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury w Urlach z siedzibą w Borzymach, uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pt.: "Koncert 11 Listopada”. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 24 września 2020 r.      

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 września 2020 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym