Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał Stowarzyszeniu Przyjaciół Kultury w Urlach dotację na realizację zadania publicznego

1199

Na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przez Stowarzyszeniu Przyjaciół Kultury w Urlach. Stowarzyszenie na realizację w okresie październik - listopad 2020 r. projektu „Koncert 11 Listopad" otrzymało środki w kwocie 9.000 zł.

Szczegóły zawiera umieszczona poniżej uchwała:

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie