Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

930
Zakresy: Administracja oraz Pomoc społeczna. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa w dniu 7 grudnia 2020 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY upływa w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 8.00.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu dzisiejszym otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresach Administracja (jedno zadanie wieloletnie 2021 - 2022) oraz Pomoc społeczna (siedem zadań rocznych 2021, w tym na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy). 
Oferty należy składać w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) termin dotyczy składania ofert za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY, które należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) do godz. 8.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadania publicznego w zakresie Administracja pn.: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

załącznik do uchwały nr VI-346/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną

załącznik do uchwały nr VI-365/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

(Dz. U. z 2020 r. poz. 249) 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna

załącznik do uchwały nr VI-366/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert:

Procedura uzyskania dostępu do generatora ofert oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w: