Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

1246
Zakresy: Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa w dniu 23 grudnia 2020 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY upływa w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 8.00.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu dzisiejszym otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Ochrona zdrowia (pięć zadań), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (trzy zadania) oraz Rodzina (trzy zadania). 
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. (środa) termin dotyczy składania ofert za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY, które podpisane należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 8.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina

załącznik do uchwały nr VI-384/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załączniki do ogłoszenia otwartych konkursów ofert:

Procedura uzyskania dostępu do generatora ofert oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w: