Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Bankówka" z Zielonki dotację na realizację zadania publicznego

1084

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura fizyczna przez Uczniowski Klub Sportowy "Bankówka" z Zielonki. Klub na realizację w grudniu 2020 r. projektu „Unihokej - Bankówka gra w Gorzowie" otrzymał dotację w kwocie 6.700 zł.

Szczegóły zawiera umieszczona poniżej uchwała:

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie