Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert ogłoszone w dniu 12 listopada 2020 r. z zakresów Administracja oraz Pomoc społeczna

824
Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął - ogłoszone w dniu 12 listopada 2020 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresów Administracja oraz Pomoc społeczna. Na realizację 1 zadania z zakresu Administracja przyznano na lata 2021 - 2022 dotację w kwocie 70.000,00 zł, zaś na 8 zadań z zakresu Pomoc społeczna przyznano na rok 2021 dotacje w kwocie ogółem 1.451.050,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów ofert:

Administracja
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadania publicznego w zakresie Administracja pn.: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Pomoc społeczna - środowiskowe domy samopomocy
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pomoc społeczna
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna
załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert