Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert ogłoszone w dniu 25 listopada 2020 r. z zakresów Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina

960
Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął - ogłoszone w dniu 25 listopada 2020 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresów Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rodzina. Na realizację 10 zadań w roku 2021 przyznano dotacje w kwocie ogółem 359.340,00 zł.
Unieważniono 2 konkursy ofert z zakresu Rodzina.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów ofert: