Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

956
Zakres: Rodzina. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa w dniu 24 lutego 2021 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY upływa w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 8.00.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu dzisiejszym otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Rodzina (dwa zadania). 
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2021 r. (środa) termin dotyczy składania ofert za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY, które podpisane składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. (piątek) do godz. 8.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Rodzina

załącznik do uchwały nr VI-13/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załączniki do ogłoszenia otwartych konkursów ofert:

Procedura uzyskania dostępu do generatora ofert oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w: