Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

899
Zakresy: Turystyka oraz Oświata i wychowanie. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa w dniu 2 kwietnia 2021 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY upływa w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 8.00.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu dzisiejszym otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Turystyka (jedno zadanie) oraz Oświata i wychowanie (jedno zadanie) - środki przeznaczone na zadania 50.000,00 zł.
Oferty należy składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r. (piątek) termin dotyczy składania ofert za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY, które podpisane składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) do godz. 8.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Turystyka oraz Oświata i wychowanie

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załączniki do ogłoszenia otwartych konkursów ofert:

Procedura uzyskania dostępu do generatora ofert oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w: