Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert ogłoszone w dniu 20 stycznia 2021 r. w zakresach Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna

1029
Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął, ogłoszone w dniu 20 stycznia 2021 r., otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Oświata i wychowanie - na realizację 1 zadania przyznano dotację w kwocie 44.975 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na realizację 18 zadań przyznano dotacje w kwocie ogółem 320.000 zł oraz Kultura fizyczna - na realizację 11 zadań przyznano dotacje w kwocie ogółem 170.000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały:

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert