Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał Fundacji Otwarte Serce z Marek dotację na realizację zadania publicznego

971

Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na realizację przez Fundację Otwarte Serce z Marek zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna. Projekt „Usłyszeć siebie", który Fundacja przeprowadzi w okresie maj - lipiec 2021, Powiat Wołomiński dofinansuje kwotą 10.000 zł.

Szczegóły zawiera umieszczona poniżej uchwała:

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie