Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

877
Zakres: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa w dniu 27 maja 2021 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY upływa w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 9.00.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu dzisiejszym otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (jedno zadanie). Oferty należy składać w terminie do dnia 27 maja 2021 r. (czwartek) termin dotyczy składania ofert za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY, które podpisane składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 28 maja 2021 r. (piątek) do godz. 9.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

załącznik do uchwały nr VI-105/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załączniki do ogłoszenia otwartych konkursów ofert:

Procedura uzyskania dostępu do generatora ofert oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w: