Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał Stowarzyszeniu Bractwo Strzeleckie SALWA z Wołomina dotację na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura fizyczna

840

Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na realizację przez Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA z siedzibą w Wołominie zadania publicznego w zakresie Kultura fizyczna. Projekt „XV Wielobój Strzelecki o Puchar Ministra Obrony Narodowej z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.", który Stowarzyszenie zrealizuje w okresie maj - czerwiec 2021, Powiat Wołomiński dofinansuje kwotą 9.990,00 zł.

Szczegóły zawiera umieszczona poniżej uchwała:

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie