Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Orły Zielonka" z Zielonki dotację na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura fizyczna

760

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotację na realizację przez Uczniowski Kub Sportowym "Orły Zielonka" z siedzibą w Zielonce zadania publicznego w zakresie Kultura fizyczna. Projekt „Turniej piłki nożnej z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.", który Klub zrealizuje w okresie czerwiec - wrzesień 2021, Powiat Wołomiński dofinansuje kwotą 8.000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem:

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie