Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... w roku 2020

767
Zarząd Powiatu Wołomińskiego przedstawił podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Wołomińskiego sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: