Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął, ogłoszony w dniu 5 maja 2021 r., otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

752
Na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął - ogłoszony w dniu 5 maja 2021 r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na realizację 3 projektów w roku 2021 przyznano dotacje w kwocie ogółem 65.000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu ofert:

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert