Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

160
Czas trwania wydarzenia: od: 22.06.2020 r., godz. 18.00 do: 22.06.2020 r., godz. 20.00

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
4. Informacja nt. sytuacji Szpitala Powiatowego w Wołominie w okresie epidemii COVID-19.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.