Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

101
Czas trwania wydarzenia: od: 23.06.2020 r., godz. 14.00 do: 23.06.2020 r., godz. 16.00

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat bieżącej sytuacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat pod kątem:
‐ przebiegu egzaminów maturalnych .
‐ konkursów na stanowisko dyrektora.
‐ planowanych remontów.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.