Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

Data: 06.05.2021 r., godz. 15.45    364

Wakacje z Wojskami Obrony Terytorialnej.

 

 

Wojska Obrony Terytorialnej to rodzaj
sił zbrojnych, w którym pełniona jest nowa forma służby – terytorialna służba
wojskowa (służba ochotnicza). Cieszy się ona wciąż niesłabnącym
zainteresowaniem ponieważ umożliwia połączenie życia prywatnego, pracy
zawodowej czy nauki z służbą na rzecz państwa, a przede wszystkim swojej
lokalnej społeczności. Jak sama nazwa wskazuje, terytorialna służba wojskowa pełniona
jest w swoim rejonie zamieszkania, na terytorium, które dobrze każdy zna, a
batalion w którym żołnierz się szkoli jest niewiele oddalony od jego domu
rodzinnego. Ochotnicy z powiatu wołomińskiego szkolą się w batalionie w Ciechanowie.


Żołnierze WOT to przede wszystkim ludzie młodzi, (co
trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat) dlatego 5 Mazowiecka Brygada
Obrony Terytorialnej, by umożliwić służbę pełnoletnim uczniom szkół
ponadpodstawowych, ich nauczycielom oraz studentom, już po raz trzeci realizuje
projekt „Wakacje w WOT”, który ruszy 25 czerwca. To propozycja
spędzenia 16 dni wakacji w oryginalny, a przede wszystkim odpowiedzialny
sposób, zdobycia nowych kompetencji oraz znajomości. Skorzystanie z takiego
rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby
rezygnacji z nauki. Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie
zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie
podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji, jego zwieńczeniem będzie uroczysta
przysięga wojskowa.


Terminy „Wakacji z WOT”: 25 czerwca -
10 lipca, 20 sierpnia - 4 września.


Dla kogo WOT


O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści
oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63
lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku
szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.:
obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej
służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju
służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.


System szkolenia


Proces szkolenia Terytorialsa rozpoczyna się od 16 –
dniowego szkolenia podstawowego, które jest przeznaczone dla osób nie mających
wcześniej do czynienia z wojskiem. Dla żołnierzy rezerwy przeznaczone jest
szkolenie wyrównawcze, trwające 8 dni. Oba szkolenia otwierają 3-letni cykl. W
pierwszym roku odbywają się szkolenia indywidualne o charakterze
ogólnowojskowym. W drugim roku szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej
funkcji w pododdziale np. saper, medyk itp. Trzeci rok, to szkolenia zgrywające
pododdziały.


Droga do WOT

Ochotnicy z
powiatu wołomińskiego, którzy są zainteresowani służbą w szeregach 5 MBOT,
pierwsze kroki powinni kierować do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Praga.
 Wniosek o powołanie do służby, można
również złożyć przez Internet poprzez platformę ePUAP. Inną opcją jest
skorzystanie z pomocy rekrutera (ppor. Andrzej Wąsowski, tel.
515 257 308, andrzej.wasowski@wot.ron.mil.pl">andrzej.wasowski@wot.ron.mil.pl).
Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT jest możliwość
kontaktu z rekruterem poprzez zeskanowanie kodu QR. Zeskanowanie kodu
przekieruje kandydata do formularza, po wypełnieniu którego skontaktuje się z
nim rekruter, zapozna z warunkami służby, odpowie na pytania i pomoże w
procesie rekrutacyjnym.

Ulotka do pobrania