Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

230
Czas trwania wydarzenia: od: 05.05.2021 r., godz. 16.30 do: 05.05.2021 r., godz. 18.30

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji nt. prowadzonego postępowania dot. posiadanego przez F.H.U. LUMAR zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu zlokalizowanego w Kobyłce przy ul. Nadarzyńskiej 118.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.