Jesteś tutaj:

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM

Data: 08.10.2019 r., godz. 11.00    356
Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme 2020.
WOJEWODA MAZOWIECKI INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA CIEKAWYCH PROJEKTÓW W OBSZARZE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM W RAMACH DZIAŁAŃ EUROPEJSKIEJ SIECI ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI (EUCPN)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme 2020.

Jednym z celów EUCPN jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania przestępczości, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz umożliwienia nawiązania współpracy roboczej pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Państw Członkowskich (z podmiotów właściwych w zakresie zapobiegania przestępczości), w załączniku do dokumentu planowane jest uwzględnienie wybranych projektów z Państw Członkowskich, przewidzianych do realizacji w 2020 roku, w tym także projektów wieloletnich, których cele wpisywałyby się w obszar działań EUCPN.

Ponadto Sekretariat EUCPN przyjął założenie, zgodnie z którym w Work Programme 2020 zostaną uwzględnione projekty umieszczone uprzednio w dokumencie na rok 2019, w przypadku których przewidywana jest kontynuacja w roku 2020. Możliwe jest natomiast przekazanie informacji o nowych projektach, nieuwzględnionych w poprzedniej edycji dokumentu.

W celu promowania polskich rozwiązań w obszarze zapobiegania przestępczości Wojewoda Mazowiecki zaprasza do nadsyłania propozycji projektów, które mogłyby zostać przekazane do wykorzystania w dokumencie przygotowywanym przez EUCPN.

Przedmiotowe projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym w języku angielskim, należy przesłać bezpośrednio do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA do dnia 18 października 2019 r., na adres poczty elektronicznej: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl