Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Finansowej

832
Czas trwania wydarzenia: od: 22.06.2020 r., godz. 18.00 do: 22.06.2020 r., godz. 19.00
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.