Jesteś tutaj:

Współorganizacja imprez

8812

  • Wniosek o współorganizację imprezy - organizator składa wniosek o współorganizację imprezy do Zarządu Powiatu Wołomińskiego w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok planowanej imprezy.

  • Wzór porozumienia - porozumienie zawiera Powiat Wołomiński z Organizatorem wydarzenia po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Wołomińskiego dot. współorganizacji przedsięwzięcia


(do pobrania)