Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Ogarnij Emocje z Wołomina

2844
Termin zgłaszania uwag 21 marca 2018 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Ogarnij Emocje z Wołomina uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Okiem Młodego Ceramika - podwodny świat". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 21 marca 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 marca 2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym