Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Otwarte Serce z Marek

2759
Termin zgłaszania uwag: 7 września 2018 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Otwarte Serce z Marek uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Qlturka wieczorową porą". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 7 września 2018 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym