Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął ogłoszone w dniu 20 grudnia 2018 r. konkursy ofert na realizację zadań publicznych

2721
Turystyka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresach: Turystyka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna. Na realizację 18 projektów przyznano dotacje w kwocie ogółem 321.250 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów:

Uchwała Nr VI-18/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Uchwała Nr VI-19/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert