Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów „SAGAN” z Woli Rasztowskiej

2576
Termin zgłaszania uwag: 14 marca 2019 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów „SAGAN” z Woli Rasztowskiej uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "IV Zlot Starych Traktorów na Mazowszu ". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 14 marca 2019 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 marca 2019 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym