Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z Serocka

2523
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z Serocka uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Tramwaje wodne na pętli turystycznej wokół Jeziora Zegrzyńskiego". Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym