Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki ze Strachówki

1897
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do składania uwag do złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki ze Strachówki uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pn.: "Śpiewanie i działanie łączy pokolenia: III Mazowiecki Przegląd Piosenki Patriotycznej. 10. rocznica stowarzyszenia.”. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 24 lipca 2019 r.      

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Komunikat Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 lipca 2019 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym